Užbaigėme pirmus GIFTED programos mokslo metus Tauragėje

By Atnaujinta: 2024-06-25Daily Views: 1Total Views: 19

Paskutinio šiais metais VDU GIFTED programos užsiėmimų „Pojūčių suvokimo psichologija“ metu grupės dalyviai susipažino su šešių pojūčių suvokimo aspektais, praktinių patyriminių užduočių pagalba sužadino smalsumą. Dalyviai žaidė kvapų loto, sužadino prisiminimus atpažindami dešimt kvapų. Atliko keleto kvapų įtaigos eksperimentą. Kūrė vaizdinius, juos piešė ir aptarė. Užmerktomis akimis atpažino įvairias faktūras, jas atpažino matant objektus. Ieškojo emocijų ir spalvų asociacijų. Taikyti teatro terapijos elementai. Užsiimamą padėjo vesti du Amsterdamo universitete studijuojantys studentai. Įvairių instrumentų garsai padėjo atsipalaiduoti ir sukurti priminimų reikšmes. Aptartos lytėjimo, emocijų ir elgesio sąsajos. Eksperimentavo su karšto vandens, ledo, šiltos antklodės keliamais pojūčiais. Asociacijas susiejo su emocijomis ir jausmais. Ragavo ir atpažino įvairius maisto produktus. Atrado UMAMI skonį, kvapo ir skonio sąsajas. Kūrė naujus skonius. Išsilaisvino taikant judesio terapijos elementus. Žaismingai ir noriai dalyvavo judrioje veikloje.

Mokiniams GIFTED programos užsiėmimai patiko, jautė gerą atmosferą grupėje, susirado naujų draugų, bendraminčių. Palinkėję saugios ir kupinos įsimintinų akimirkų vasaros, mokinius išlydėjome į atostogas.

Nuorodos

Palikti komentarą