Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ (Nr. 10-066-P) partnerių atrankos konkurse

By Atnaujinta: 2024-05-02Daily Views: 1Total Views: 36

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas dalyvauti projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ Nr. 10-066-P (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse.

Projekto partnerių atrankos tikslas – siekiant Projekto įgyvendinimo tikslų atrinkti tinkamiausius Projekto partnerius, įgyvendinsiančius pasiūlytus savo veiklos/-ų planus, orientuotus į STEAM ugdymo ekosistemos plėtrą, mokinių ir mokytojų kompetencijas, inovatyvių metodų taikymą, įveiklintus STEAM ugdymo atviros prieigos centrus, sustiprintą STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveiką.

Partneriais gali būti:

Viešasis juridinis asmuo, asociacija, švietimo įstaiga ar švietimo teikėjas (fizinis asmuo, registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre, pvz. laisvasis mokytojas).

Paraiškų teikimo terminas:

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūrai, el. paštu info@linesa.lt, el. laiško antraštėje nurodant „Projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ partnerių atrankos konkursui“.

Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu pareiškėjo ar pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu.

Aktualūs dokumentai:

Projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ Nr. 10-066-P partnerių atrankos tvarkos aprašas

Projekto kvietimas https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/steam-ekosistemos-sukurimas-pletojimas-jaunuju-tyreju-galimybiu-pletra

Papildomą informaciją teikia:

Gitana Viganauskienė, Direktoriaus pavaduotoja, el. p.: gitana.viganauskiene@linesa.lt, tel. +370 601 55614.

Ieva Šablevičiūtė-Visockienė, STEAM ugdymo skyriaus vedėja, el. p. ieva.sableviciute-visockiene@linesa.lt, tel. +370 679 75797.

Nuorodos

Palikti komentarą